Przegląd Polityczny – Księgarnia

DIALOG 122/2018

12,00 

PANORAMA
Panorama polsko – niemiecka
NAGRODA DIALOGU
Martin Pollack
Wystąpienie laureata: Erozja demokracji w Polsce
Basil Kerski
Laudacja na cześć Martina Pollacka: Pisanie przeciwko zapomnieniu
KONGRES
Jacek Lepiarz
Towarzystwa Niemiecko – Polskie: Między nadzieją a zwątpieniem
SZTUKA DIALOGU
Stefan Chwin
Esej: 24 tezy o sztuce dialogu
OTWARTE GRANICE
Joanna Maria Stolarek
10-lecie rozszerzenia strefy Schengen na wschód: Bezgraniczne doświadczenia graniczne
Bogdan Twardochleb
Pizza z Polski: Polsko – niemieckie pogranicze bez kontroli granicznych
Michael Bittner
Perspektywy: Niemcy na granicy
Andreas R. Hofmann
Percpecje: Schengen i granice w głowie
POLITYKA
Rozmowa DIALOGU z ambasadorem RP Andrzejem Przyłębskim
Rafał Kalukin
Sen Sarmatów: Polska prawica a Europa
Maria Janiszewska
Rozmowy: Co myślą młodzi Polacy o polityce i Europie
Wolodymyr Pawliw
Wschodnia Europa: Kryzys polsko – ukraińskiego partnerstwa
KULTURA
Rozmowa DIALOGU z Agnieszką Holland, reżyserką filmu “Pokot”
Anna Mateja 
Ludwig Zimmerer: Portret polsko – niemieckiej legendy
HISTORIA
Krzysztof Ruchniewicz
Jürgen Neven-du Mont: Zachodnioniemieccy dziennikarze a nowa polityka wschodnia

Brak w magazynie

Opis

Numer 122 Magazynu Polsko – Niemieckiego DIALOG wydany w 2018 roku.

Skip to content