Przegląd Polityczny – Księgarnia

DIALOG 132/2020

12,00 

Panorama polsko-niemiecka
ZIEMIA-WODA-POWIETRZE-CZŁOWIEK
„W puszczy widać wielkość życia i jego kruchość”
Rozmowa DIALOGU z Adamem Wajrakiem, przyrodnikiem.

Bogdan Twardochleb

Kryzys jako szansa: Spór o przyszłość Odry

Edwin Bendyk

Między przeszłością i przyszłością: Polityka energetyczna państw Grupy Wyszehradzkiej

Cassandra Speer

Nord Stream II: Projekt z licznymi wątkami pobocznymi

Verena Kern

Zmiana świadomości: Zielona ewolucja w Niemczech

Christoph Schmitt

Sąsiedztwo: Współpraca w zakresie ochrony środowiska między Saksonią i Dolnym Śląskiem

POLACY I NIEMCY
Adam Krzemiński
Pomnik: Głos na rzecz łuku warszawsko-berlińskiego

Ricarda Fait
Kultura pamięci: Debata wokół pomnika polskich ofiar II wojny światowej w Berlinie

Bartosz Wieliński
Przypadek Philippa Fritza: Kampania PiS przeciwko korespondentowi „Die Welt”

SPOŁECZEŃSTWO
„Mnóstwo ludzi wśród nas nie wie, kim tak naprawdę są, jakie wartości reprezentują”.
Rozmowa DIALOGU z profesorem Januszem Czapińskim, psychologiem społecznym

KULTURA
Daniel Odija
Słupsk: Ruchomy pamiętnik. Rzecz o pamięci

Marcin Wiatr
Niemcy w Polsce: Obcy w polskim domu?

Opis

Numer 132 dwujęzycznego Magazynu Polsko – Niemieckiego DIALOG wydany w listopadzie 2020 roku.

Skip to content