Przegląd Polityczny – Księgarnia

DIALOG 133/2020

12,00 

Panorama polsko-niemiecka
NAGRODA DIALOGU 2020
Rafał Kalukin
Obrońca praworządności: Portret Adama Bodnara

TURBODEMOKRATYZM
„Potrzebujemy dziennikarzy, którzy przeprowadzą obywateli przez szczeliny zróżnicowanej opinii publicznej i zapewnią im orientację w nieprzejrzystym terenie”. Rozmowa DIALOGU z profesorem Henrikiem Müllerem.

Przemysław Witkowski
Media antyspołecznościowe: Zagrożenia dla demokracji

Michael Sandel
Nowa solidarność:  Jak odbudować demokrację?

Hubert Orzechowski
Globalna transformacja: Kryzys demokracji jest groźniejszy od kryzysu gospodarki

SPOŁECZEŃSTWO
Jacek Dehnel
Wróg LGBT : Homofobia w Kościele i polityce

Olga Wysocka
Rewolucja kulturowa: Protest kobiet i młodzieży w Polsce

„Jeżeli coś mnie podnosi na duchu, to postawa sędziów”. Rozmowa DIALOGU z profesorem Andrzejem Zollem, byłym prezesem Trybunału Konstytucyjnego.

GOSPODARKA
Sebastian Płóciennik
Dynamika: Polsko-niemiecka wymiana handlowa

KULTURA
Bogdan Twardochleb
Portret: Andrzej Kotula działa na rzecz europejskiej kultury pamięci w Szczecinie
Stephanie Zloch
Edukacja: Nowe tomy polsko-niemieckiego podręcznika do nauki historii

Akiyoshi Nishiyama
Zadośćuczynienie: Pojednanie polsko-niemieckie z perspektywy japońskiej

Opis

Numer 133 dwujęzycznego Magazynu Polsko – Niemieckiego DIALOG wydany w grudniu 2020 roku.

Skip to content