Przegląd Polityczny – Księgarnia

DIALOG 137/2021

12,00 

Panorama
POLITYKA
Henrik Müller
Stabilność jako dyscyplina pokazowa: Niemcy po16 latach rządów Angeli Merkel

KRUCHY ŁAD
Basil Kerski
Zataczając pełne koło: Lekcje z historycznych rewolucji na czas nowych przemian

„Rozpad Związku Radzieckiego wciąż trwa i nie przebiega pokojowo”. Rozmowa DIALOGU z profesorem Serhiiem Plokhym o rozpadzie Związku Sowieckiego przed 30 laty i jego skutkach dla Europy

Ilko-Sascha Kowalczuk
Antyzachodnie myślenie: Niemcy, Związek Sowiecki i Rosja

Mykoła Kniażycki
Rosja–Ukraina–Europa: Kontratak imperium

Andrii Portnov
Solidarni? Kilka uwag o roku 1981, 1991 i współczesności

Wolfgang Eichwede
1989–1991–2021: Historia sprzeczności

„Symbole maja swoją wartość”. Rozmowa DIALOGU z polsko-brytyjskim fotoreporterem Chrisem Niedenthalem

EUROPA
„Cywilizacja zachodnia jest silniejsza niż inne systemy”. Rozmowa DIALOGU z francuskim socjologiem profesorem Georgesem Minkiem o Europie po 1989 roku

Wojciech Siegień
Białoruś: Awangarda Europy

Marek Wilczyński
Sąsiedztwo: Relacje polsko-ukraińskie

Dominik Héjj
Eurosceptycyzm: Węgierska polityka w Grupie Wyszehradzkiej

Aureliusz M. Pędziwol
30-lecie Trójkąta Weimarskiego: Format współpracy polsko-niemiecko-francuskiej

Opis

Numer 137 dwujęzycznego Magazynu Polsko – Niemieckiego DIALOG wydany w grudniu 2021 roku.

Skip to content