Przegląd Polityczny – Księgarnia

PP 124/2014

20,00 

Jerzy Łukaszewski Pani de Staël
EUROPEJSKI POETA WOLNOŚCI
Dorta Jagić Pętla, piękne męskie imię
POLSKA WOLNOŚĆ
Janusz A. Majcherek Europejska dekada
Ireneusz Krzemiński Demokracja i niespełnione nadzieje III RP
GEOPOLITYKA REWOLUCJI UKRAIŃSKIEJ
Olaf Osica Duża wojna i koniec idei wielkiej Europy
Grzegorz Motyka Zderzenie tożsamości
ZEMSTA GEOGRAFII
Ewa Rzanna Mapa
ROSJA JAKO NEOIMPERIUM
Tadeusz Klimowicz Od Putina-1 do Putina-2. Krótki kurs historii putinizmu
Szymon Wróbel Martwe dusze Władimira Sorokina
EUROPA GIGANTÓW
Aby Warburg Burckhardt i Nietzsche
Ryszard Kasperowicz Europa Warburga
GDAŃSKI KOSMOS
Renata Gorczyńska Traktat o dobrej i złej miłości
Peter Oliver Loew Miasto jak księga
REWOLUCJE W EUROPIE I UPADEK KOMUNIZMU. 1899 –1999
Krzysztof Pomian Franςois Furet: historia i polityka
Franςois Furet Testament. Inwentarze komunizmu
Franςois Furet 1899 –1918: tam i z powrotem
Franςois Furet O rewolucji i demokracji w Europie
Paweł Kłoczkowski Historyk i rewolucja
Franςois Furet Przeszłość pewnego złudzenia
Franςois Furet Zagadka rozpadu komunizmu
Franςois Furet O złudzeniu komunistycznym
Jean-Louis Panné Szkic krytycznej odpowiedzi na krytykę
Franςois Furet Melancholijne tło końca wieku
KSIĄŻKI
Adam Krzemiński Na wschód od naszych granic
Włodzimierz Paźniewski Przerwy w podróżach
Kwerendarz Ponad pół setki
LIST DO REDAKCJI
Tomasz Kamusella Dlaczego nie wracają?

Opis

Numer 124 Przeglądu Politycznego wydany w 2014 roku.

Skip to content