Przegląd Polityczny – Księgarnia

PP 16/1992

Paweł Śpiewak Nad pouczeniami konserwatysty
SCENA POLITYCZNA
Janusz Lewandowski Czy i jaka centroprawica
Lech Mażewski Thatcheryzm po polsku
Arkadiusz Rybicki Partie prawicy
Andrzej Urbański Nowe Centrum
Andrzej Anus,z Paweł Łączkowski Scenariusz dla centroprawicy
Pytania polityczne
Rafał Matyja, Kazimierz Michał Ujazdowski Rekonstrukcja programu prawicy
Tadeusz Szawiel Partie polityczne w Polsce
NOWA GEOPOLITYKA
Jan Krzysztof Bielecki Polska i świat
Jerzy Marek Nowakowski Niemcy, Rosja i kwestia polska
EUROPA ŚRODKOWA
Janusz Lewandowski, Józef Tischner, Adam Strzembosz, Andrzej Grajewski, Rut Szormowa, Dana Nemcova
Ivan Czarnogurski, Andras Bozoki, Miklos Maroth Dekomunizacja i demokracja
IDEE
Irving Kristol Udana rewolucja
GOSPODARKA
Maciej H. Grabowski, Przemysław Kulawczuk Polski sektor prywatny
Jarosław Bratkiewicz Polska i Nato
Witold Gadomski    Bez przełomu
Paweł Huelle Notatnik laika
 NOTY I PRZEGLĄDY
“Polski Młyn” (Marek Adamiec), “Liberałowie Królestwa Polskiego” (Maciej Żakiewicz)
Czy Amerykanie są bogaci (Dariusz Filar), Antysemityzm á la Russe (Bogusław Żytko),
Polityka, mafia, wybory (Zbigniew Mikołejko), Europa i Niemcy (Paweł Muller)

Opis

Numer 16 Przeglądu Politycznego wydany w 1992 roku.

Nakład wyczerpany.

Skip to content