Przegląd Polityczny – Księgarnia

PP 29/1995

Szczęśliwe dni    Paweł Huelle
Prezydentura Wałęsy    Aleksander Hall
Wielkości i nędze dyplomacji    Kazimierz Dziewanowski
Fenomen Reagana    Henry Kissinger
W czeskim zwierciadle    Jacek Baluch
IDEE   
Konfrontacja z liberalizmem    Andrzej Walicki
BUNT PROWINCJI   
Bunt prowincji    Donald Tusk
Polska lokalna    Zyta Gilowska
Perspektywy lokalnej polityki    Paweł Swianiewicz
Pochwała dzielnic    Rafał Grupiński
NARODY I ICH GRANICE  
Naród i społeczeństwo obywatelskie    Jerzy Szacki
Europa i regiony    Krzysztof Pomian
Od regionów do federacji    Denis de Rougemont
MAGICZNY GDAŃSK
Był sobie Gdańsk    Paweł Huelle, Donald Tusk, Zbigniew Żakiewicz
Requiem gdańskie    Jerzy Samp
Wolne miasto    Maria Kurecka
Gdańska mitologia    Leszek Szaruga
ODCZYTYWANIE ZATARTYCH ŚLADÓW   
Skąd ci wszyscy Kaszubi?    Christian von Krockow
Z dziennika warmińskiego    Kazimierz Brakoniecki
Mazurzy                         Erwin Kruk
KONFRONTACJE   
Polska, Europa, NATO    Piotr Nowina-Konopka
Problem antykomunizmu    Krzysztof Łukasiewicz
KSIĄŻKI   
Jak uchwycić, jak zrozumieć Rosję?         Zbigniew Żakiewicz
1000 godzin z kanclerzem Kohlem    Dariusz Filar
PRZEGLĄD ZAGRANICZNY   
Niemcy patrzą na Wschód    Christoph von Marschall
Nie przezwyciężona przeszłość    Petr Pŕihoda

Opis

Numer 29 Przeglądu Politycznego wydany w 1995 roku.

Nakład wyczerpany

Skip to content