Przegląd Polityczny – Księgarnia

PP 40/41 1999

Anna Bolecka    Kochany Franz
Andrzej Wieki    Sprawiedliwość na pasku polityki
Jerzy Holzer    Stalinizm i Jego rozpad
Andrzej Paczkowski,Iza Chruślińska O komunizmie trzeba mówić
Martin Malia        Rumowisko utopii
POSTAWY POLSKIE    
Leszek Szaruga       Roztopy
GLOBALIZACJA  
Lester C. Thurow,    Naszą rzeczywistością jest światowy rynek
Bronisław Wildstein
Zbigniew Brzeziński      Demokracja wobec globalizacji
Paweł Śpiewak            Demokracji za dużo, za mało
KORESPONDENCJE    
Mariusz Wilk    List z Północy
Jonathan Terra    Praga – USA
EUROPA  
Jan Krzysztof Bielecki    Europa skręca w lewo
Henning Tewes       Nowe centrum
RODOWODY
Witold Gadomski     Liberałowie
KONIEC WIEKU 
Bronisław Wildstein    Zeszłego wieku w Sarajewie
Paul Valèry    Kryzys ducha
ICH BIN EIN DANZIGER    
Krzysztof Rutkowski  Wesele na Sobótki
STANOWISKA 
Bogusław Jackowski    Dyżurny Sokrates
Wojciech Pięciak    Każdy Niemiec był oprawcą?
Thomas Mann    Brat Hitler
KONTERFEKT  
Maria Wojtiuk,Kazimierz Nowosielski    Takie historyjki
KONFRONTACJE    
Włodzimierz Paźniewski    Korupcja intelektualna
CZASOPISMA  
Andrzej Babuchowski    Wznoszenie duchowych przęseł
KSIĄŻKI
Andrzej Pawelec       Czy można dziś nie być liberałem?
Lech Mażewski       Suwerenność państwa polskiego w XX wieku
Zbigniew Żakiewicz      Wskrzeszone rosyjskie słowo
Kwerendarz       Wśród wydawców
PRZEGLĄD ZAGRANICZNY  
Marián Leško, Aureliusz M. Pędziwol    Tu nie chodzi o najlepszy wybór

Opis

Podwójny numer 40/41 Przeglądu Politycznego wydany w 1999 roku.

Nakład wyczerpany.

Skip to content