Przegląd Polityczny – Księgarnia

DIALOG 127/2019

12,00 

PANORAMA
Deutsch-polnisches Panorama

NEUES EUROPA • NOWA EUROPA
Basil Kerski
1989: Narodziny nowej Europy
1989: Die Neugründung Europas

„Polakom udało się rozsadzić system komunistyczny pokojowo”. Rozmowa DIALOGU z historykiem profesorem Andrzejem Friszke 
„Den Polen gelang es, das kommunistische System friedlich aus den Angeln zu heben.“  DIALOG-Gespräch mit dem Historiker Professor Andrzej Friszke 

„Dla nas Solidarność była wzorem”. Rozmowa DIALOGU z Thomasem Krügerem, działaczem opozycji demokratycznej w NRD i prezesem Federalnej Centrali Kształcenia Obywatelskiego
„Für uns war Solidarność das Leitbild.“ DIALOG-Gespräch mit Thomas Krüger, dem ehemaligen DDR-Bürgerrechtler und Präsidenten der Bundeszentrale für politische Bildung

Kaja Puto
Głos młodego pokolenia: Mamy dość sporu pokolenia Solidarności!
Stimme der jungen Generation: Wir haben genug vom Streit in der Solidarność-Generation!

Marek Beylin
Okrągły Stół i jego skutki: Pogrzebany model demokracji
Runder Tisch und seine Folgen: Das zu Grabe getragene Demokratiemodell

Ulrike Gastmann
Ojczyzna w sercu: Wschodnie Niemcy 30 lat po rewolucji
Heimat im Herzen: Ostdeutschland 30 Jahre nach der Revolution

Daniel Odija
Nowa świadomość: Słupsk jako przykład gruntownych przemian w Polsce 
Neues Bewusstsein: Die Stadt Słupsk als Beispiel für den tiefgreifenden Wandel Polens

Anna Wolff-Powęska
Ocalić polis: Gdańsk Pawła Adamowicza
Die Polis erhalten: Paweł Adamowicz‘ Danzig

Gesche-Maren Siems, Paulina Fröhlich
Dialog z obywatelami: Co myślą Niemcy o Europie?
Im Dialog mit Bürgern: Wie denken Deutsche über Europa?

REPORTAGE • REPORTAŻ
Mariusz Szczygieł
Strachy na dziki: Portret artysty Daniela Rycharskiego
Wildschweinscheuchen: Ein Porträt des Künstlers Daniel Rycharski

KULTUR • KULTURA
Uta Schorlemmer
Esej: Teatr Krystiana Lupy na tle przemian społecznych
Essay: Krystian Lupas Theater im Blick auf gesellschaftliche Umbrüche

Wolf Kampmann
Jazz: Polsko-niemiecka miłość z przeszkodami

Jazz: Eine deutsch-polnische Liebe mit Hindernissen

Maciej Ulewicz, Jan Rojewski
Muzyczny palimpsest: Paderewski w interpretacji muzyków jazzu funkowego
Musikalischer Palimpsest: Wie aus Paderewski Funkjazz wurde

GESELLSCHAFT • SPOŁECZEŃSTWO
Catrin Felkel
Skromna bohaterka: Akcje pomocy humanitarnej Wiltrud Wessel
Bescheidene Heldin: Wiltrud Wessels humanitäre Hilfsaktionen

Opis

Numer 127 Magazynu Polsko – Niemieckiego DIALOG wydany w lipcu 2019 roku.

Skip to content