Przegląd Polityczny – Księgarnia

DIALOG 146/2023-2024

12,00 

PANORAMA

KRAKÓW
Witold Bereś
Kultura: Kraków, my Love

Anna Mateja
Podróż bez końca:
Polsko-niemieckie ślady w Krakowie

Łukasz Galusek
Tradycja: Kraków jako metropolia Europy Środka

„Sztuka zamiast armat”
Rozmowa DIALOGU z Robertem Piaskowskim, pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Krakowa do spraw Kultury

Przemysław Witkowski
Twórczy ferment: Między mieszczaństwem a awangardą

STOSUNKI POLSKO-NIEMIECKIE
Jacek Lepiarz
Kongres Towarzystw Niemiecko-Polskich: Czerwona kartka dla politycznych piromanów

POLITYKA
„Papierowe mosty”
Rozmowa DIALOGU z historykiem Karlem Schlöglem o europejskim charakterze Ukrainy

Marcus Welsch
My lunatycy: O niemieckich błędach w relacjach z Rosją

KULTURA
Marko Martin
Kosmopolacy: O mocy fascynacji polskich pisarzy

Renate Schmidgall
Czarodziej z Gdańska: Wspomnienie o Pawle Huellem (1957–2023)

Jagoda Engelbrecht
Nowa generacja: Polskie reżyserki w niemieckich teatrach

Opis

Numer 146 Magazynu Polsko-Niemieckiego DIALOG wydany w lutym 2024 roku.

Skip to content