Przegląd Polityczny – Księgarnia

PP 17/1992

Lech Mażewski  Europa
POLSKA I ŚWIAT
Jacek Borkowicz, Marek Całka, Marek Karp Paweł Śpiewak, Stanisław Zapaśnik Nowa geopolityka?
Jerzy Marek Nowakowski Polska polityka wschodnia
Jerzy Bahr Królewiec. Próba diagnozy 
Andrzej Grajewski Kwadratura trójkąta wyszehradzkiego
STANOWISKO
Roman Wapiński Dwie niepodległości, dwa społeczeństwa
SCENA POLITYCZNA
Aleksander Hall Linie podziałów
Bronisław Łagowski W stronę Monteskiusza czy Machiavellego
Lech Mażewski Wzmocnienie państwa
SPÓR O LIBERALIZM
Jarosław Gowin Nędza liberalizmu
Ryszard Legutko Pouczeń ciąg dalszy
IDEE
Martin Malia Moskiewska smuta
OPINIA PUBLICZNA
Mirosława Grabowska Polityka i informacja
KOMENTARZE
Andrzej Urbański Rząd i opozycja
Wiesław Walendziak Koniec złudzeń
Grzegorz Grzelak Polska i Bałtyk
Paweł Huelle Notatnik laika
NOTY I PRZEGLĄDY
Hic Rhodus, hic salta Marek Adamiec;  Połowa naszej ludności jest stuknięta Andrzej
Stanisław Kowalczyk; Rekolekcje w okopach św. Brygidy Alina Chabior; Kultura
libertynizmu  Zbigniew Mikołejko; Potęga Listu Ewa Nawrocka; Rosja: co dalej?
Bogusław Żyłko; Zmierzch Ameryki? Wojciech Turek; Czy Europa pożre Helwecję?
Dariusz Filar; Krew na Sycylii Zbigniew Mikołejko

Opis

Numer 17 Przeglądu Politycznego wydawny w 1992 roku.

Nakład wyczerpany

Skip to content