Przegląd Polityczny – Księgarnia

DIALOG 143/2023

12,00 

Panorama
STOSUNKI POLSKO-NIEMIECKIE
Jan Puhl
Plecami do Wisły: Stosunek Niemców do Polski

Jan Barcz
Analiza: Reparacje i odszkodowania

„Polacy i Niemcy są w Europie na siebie zdani”. Rozmowa DIALOGU z Thomasem Baggerem, ambasadorem Republiki Federalnej Niemiec w Polsce i przyszłym sekretarzem stanu w ministerstwie spraw zagranicznych

Przemysław Witkowski
Antyniemiecka propaganda: Polsko-niemiecka wojenka w cieniu rosyjskiej inwazji

Eugeniusz Smolar
Deficyt zaufania: Stosunki polsko-niemieckie a wojna w Ukrainie

Anna Wolff-Powęska
Polsko-niemieckie pojednanie: Kicz czy wielopokoleniowy proces normalizacyjny?

Klaus Bachmann
„Kicz pojednania”: Historia kariery tego hasła i odpowiedź na pytanie, czym może być pojednanie

Piotr Buras
Perspektywy: „Zeitenwende” szansą dla relacji polsko-niemieckich . . . 58

EUROPA
„Przypominam światu, kto jest w tej wojnie agresorem”. Rozmowa DIALOGU z ukraińską pisarką Natalką Śniadanko

TOWARZYSTWA
„Uczyć się wzajemnej wrażliwości”. Rozmowa DIALOGU z Aleksandrą Burdziej, prezes Towarzystwa
Polsko-Niemieckiego w Toruniu i prezes zarządu Krajowego Związku Towarzystw Polsko-Niemieckich

Basil Kerski
Szlakami Bartoszewskiego: Dwa berlińskie jubileusze

KULTURA
Rudolf Urban
Miejsce dla mniejszości i większości: Otwarcie wystawy stałej o historii i teraźniejszości Niemców w Polsce

Marcin Wiatr
Edukacja jako podstawa porozumienia i pokoju: 50-lecie Wspólnej Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej

Robert Traba / Michael G. Müller
Polsko-niemiecki podręcznik: List otwarty do prezydentów Polski i Niemiec . . . .

Opis

Numer 142 Magazynu Polsko-Niemieckiego DIALOG wydany w czerwcu 2023 roku.

Skip to content